Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS quý 3/2012 26/10/2012 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 12/09/2012 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 12/09/2012 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 2/2012 18/07/2012 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS quý 1/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 5/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS tháng 4/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
8 Số liệu 08 tháng 2/2012 13/03/2012 Đăng nhập để xem
9 Số liệu 08 tháng 1/2012 08/02/2012 Đăng nhập để xem
10 Số liệu 08 quý 4/2011 03/02/2012 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C71 quý 4/2011 20/01/2012 Đăng nhập để xem
12 Số liệu 08 tháng 11/2011 28/12/2011 Đăng nhập để xem
13 Số liệu 08 tháng 10/2011 08/11/2011 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C71 quý 3/2011 17/10/2011 Đăng nhập để xem
15 Số liệu 08 quý 3/2011 17/10/2011 Đăng nhập để xem
16 Số liệu 08 tháng 8/2011 06/09/2011 Đăng nhập để xem
17 Số liệu 08 tháng 7/2011 16/08/2011 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C71 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
19 Số liệu 08 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
20 Số liệu 08 tháng 5/2011 08/06/2011 Đăng nhập để xem
21 Số liệu 08 tháng 4/2011 11/05/2011 Đăng nhập để xem
22 Số liệu 08 quý 1/2011 04/05/2011 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C71 quý 1/2011 04/05/2011 Đăng nhập để xem
24 Số liệu 08 tháng 2/2011 28/03/2011 Đăng nhập để xem
25 Số liệu 08 tháng 1/2011 28/03/2011 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C71 quý 4/2010 19/01/2011 Đăng nhập để xem
27 Số liệu 08 quý 4/2010 19/01/2011 Đăng nhập để xem
28 Số liệu 08 tháng 11/2010 12/12/2010 Đăng nhập để xem
29 Số liệu C71 quý 3/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 quý 3/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
31 Số liệu 08 tháng 10/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
32 Số liệu C71 quý 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C71 quý 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
34 Số liệu C71 quý 4/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
35 Số liệu C71 quý 2/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 tháng 8/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
37 Số liệu 08 tháng 7/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
38 Số liệu 08 tháng 5/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
39 Số liệu 08 tháng 4/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
40 Số liệu 08 tháng 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 tháng 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
42 Số liệu 08 tháng 10/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 tháng 8/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
44 Số liệu 08 tháng 7/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
45 Số liệu 08 quý 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 quý 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
47 Số liệu 08 quý 4/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
48 Số liệu 08 quý 2/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Thông báo về việc rà soát dữ liệu trên mẫu C13-TS làm cơ sở in tờ rời hàng năm
2 danh mục công việc nặng nhọc độc hại
3 danh sách gia thẻ BHYT tự động từ đợt 2 đến đợt 4 giá trị thẻ 01/01/2012-30/06/2013
4 Công văn 5376/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo MLTT vùng mới
5 danh sách gia thẻ BHYT tự động đợt 1 giá trị 01/01/2012-30/06/2013
6 Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động năm 2012
7 Thông báo về việc gia hạn và cấp mới thẻ BHYT
8 Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 3 (giá trị thẻ từ 01-07-2012 đến 31-12-2012)
9 Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 2 (giá trị thẻ từ 01-07-2012 đến 31-12-2012)
10 Phiếu giao nhận hồ sơ từ ngày 16/05/2012 kẻm QĐ số 2103/QĐ-BHXH
11 Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động đợt 1
12 Phiếu giao nhận hồ sơ từ ngày 01/05/2012 kẻm QĐ số 1251/QĐ-BHXH
13 Công văn 1283/BHXH-TNQLHS về việc lưu ý khi nộp hồ sơ và nhận kết quả
14 công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện quản lý thu BHXH- BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
15 Công văn 4165/TB-BHXH Về mức xứ lý vi phạm đóng BHXH
16 Công văn 1463/BHXH-CĐBHXH lưu ý giải quyết trợ câp BHXH cho người lao động
17 danh sách đơn vị đã được gia hạn thẻ BHYT năm 2012
18 bổ sung danh sách KCB BHYT năm 2012
19 Đăng ký KCB ban đầu tại BV175 và BV Đa Khoa Bưu Điện
20 Danh sách đăng ký KCB ban đầu năm 2012
21 Đăng ký KCB ban đầu
22 Thông báo về nghĩa vụ nộp BHXH,BHYT cho ngừơi lao động năm 2011
23 Nhận đăng ký KCB ban đầu tại BV Đa Khoa Bưu Điện và BV 175
24 Hướng dẫn tính lãi thời gian truy đóng theo CV3039/BHXH-THU
25 Mẫu Bảng kê nộp hồ sơ áp dụng từ ngày 01-10-2011
26 Nhận Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH quý 3/2011
27 Công văn 3061/BHXH-PTHU ngày 06/10/2011 V/v thông báo tạm dừng nhận sổ BHXH để chốt đến hết tháng 12/2009
28 Công văn 3039/BHXH-THU hướng dẫn MLTT vùng và một số quy định về đóng BHXH, BHYT
29 CV 2497/BHXH-HCTH V/v chỉ thực hiện điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH nếu sai tên và năm sinh
30 Công văn 2027/BHXH-THU bổ sung tiêu thức "Dân tộc" trong hồ sơ đăng ký tham gia BHXH
31 Công văn 1948/BHXH-CST về việc bảo quản và sử dụng tờ rời sổ hàng năm
32 Một số biểu mẫu thu, sổ, thẻ, chính sách
33 Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu từ ngày 01/01/2011 tại TPHCM
34 Danh sách đơn vị gia hạn thẻ BHYT tự động năm 2011
35 Công văn số 31/BHXH-QPN về việc thay đối số hiệu tài khoản thu
36 Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động 6 tháng cuối năm 2010
37 Các loại biểu mẫu kèm theo bảng kê
38 Bảng kê hồ sơ XN sổ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh nhân thân...
39 Bảng kê hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH
40 Bảng kê thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
41 Bảng kê hồ sơ thẻ BHYT
42 Bảng kê hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc - tự nguyện
43 danh bạ điện thoại quận Phú Nhuận
44 Từ ngày 14/06/2010 BHXH Q Phú Nhuận thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa
45 Quy định về MLTT chung 01/05/2010
46 TB số 68/TB-BHXHPN về việc thu phí đổi và cấp lại thẻ BHYT
47 mẫu 03a-TBH có công thức thay đổi
48 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn ghi và xác nhận sổ BHXH đến 31/12/2009
49 Thông báo dời trụ sở BHXH Phú Nhuận
50 CV3621/BHXH-PTHU ngày 07/12/2009
51 công văn 3768 về việc đóng bhxh, bhyt, bhtn
52 Tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN và mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2010
53 Tài liệu tuyên truyền về Luật BHYT
54 Văn bản HD thu BHYT NLĐ là người nước ngòai từ 01/10/2009
55 thông báo V/V sửa đổi bổ sung phương thức thu BHYT NLĐNN
56 văn bản hướng dẫn Luật BHYT
57 công văn 2216/TB-BHXH v/v cung cấp thông tin
58 danh sách mã tỉnh cấp CMND
59 Hướng dẫn biểu mẫu mới và nghiệp vụ thu BHXH,BHYT,BHTN từ 01/07/2009
60 công văn 906/BHXH-Pthu
61 hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ thu
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 106
  • Trong ngày: 1,512
  • Tháng này: 142,559
  • Tất cả : 2,736,927