B?o Hi?m Xã H?i Vi?t Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS tháng 8/2014 15/09/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 7/2014 11/08/2014 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C71 quý 2/2014 11/07/2014 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 2/2014 11/07/2014 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS tháng 5/2014 08/06/2014 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 4/2014 07/05/2014 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS quý 1/2014 20/04/2014 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C71 quý 1/2014 16/04/2014 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS tháng 2/2014 04/04/2014 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C12 TS tháng 1/2014 20/03/2014 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C71 quý 4/2013 14/02/2014 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS quý 4/2013 08/01/2014 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 04/12/2013 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 08/11/2013 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C71 quý 3/2013 10/10/2013 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C12 TS quý 3/2013 10/10/2013 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 09/09/2013 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 05/08/2013 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C71 quý 2/2013 09/07/2013 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C12 TS quý 2/2013 09/07/2013 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 06/06/2013 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 07/05/2013 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C71 quý 1/2013 09/04/2013 Đăng nhập để xem
24 Số liệu C12 TS quý 1/2013 09/04/2013 Đăng nhập để xem
25 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 08/03/2013 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 19/02/2013 Đăng nhập để xem
27 Số liệu C71 quý 4/2012 10/01/2013 Đăng nhập để xem
28 Số liệu C12 TS quý 4/2012 10/01/2013 Đăng nhập để xem
29 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 07/12/2012 Đăng nhập để xem
30 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 06/11/2012 Đăng nhập để xem
31 Số liệu C12 TS quý 3/2012 09/10/2012 Đăng nhập để xem
32 Số liệu C71 quý 3/2012 09/10/2012 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C12 TS tháng 2/2012 18/09/2012 Đăng nhập để xem
34 Số liệu C12 TS tháng 1/2012 18/09/2012 Đăng nhập để xem
35 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 06/09/2012 Đăng nhập để xem
36 Số liệu C12 TS quý 2/2012 09/08/2012 Đăng nhập để xem
37 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 09/08/2012 Đăng nhập để xem
38 Số liệu C71 quý 2/2012 10/07/2012 Đăng nhập để xem
39 Số liệu 08 tháng 5/2012 07/06/2012 Đăng nhập để xem
40 Số liệu 08 tháng 4/2012 09/05/2012 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 quý 1/2012 13/04/2012 Đăng nhập để xem
42 Số liệu C71 quý 1/2012 10/04/2012 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 tháng 2/2012 02/03/2012 Đăng nhập để xem
44 Số liệu 08 tháng 1/2012 02/02/2012 Đăng nhập để xem
45 Số liệu C71 quý 4/2011 09/01/2012 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 quý 4/2011 09/01/2012 Đăng nhập để xem
47 Số liệu 08 tháng 11/2011 05/12/2011 Đăng nhập để xem
48 Số liệu 08 tháng 10/2011 07/11/2011 Đăng nhập để xem
49 Số liệu C71 quý 3/2011 11/10/2011 Đăng nhập để xem
50 Số liệu 08 quý 3/2011 11/10/2011 Đăng nhập để xem
51 Số liệu 08 tháng 8/2011 19/09/2011 Đăng nhập để xem
52 Số liệu 08 tháng 7/2011 02/08/2011 Đăng nhập để xem
53 Số liệu C71 quý 2/2011 13/07/2011 Đăng nhập để xem
54 Số liệu 08 quý 2/2011 13/07/2011 Đăng nhập để xem
55 Số liệu 08 tháng 5/2011 01/06/2011 Đăng nhập để xem
56 Số liệu 08 tháng 4/2011 09/05/2011 Đăng nhập để xem
57 Số liệu 08 quý 1/2011 26/04/2011 Đăng nhập để xem
58 Số liệu C71 quý 1/2011 15/04/2011 Đăng nhập để xem
59 Số liệu 08 tháng 2/2011 25/02/2011 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 danh bạ điện thoại mới
2 Tài liệu học sinh sinh viên 2014-2015
3 Mức đóng cho đối tượng học sinh sinh viên
4 Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ do di dời trụ sở
5 danh mục đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu q3/2014
6 Thay đổi quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ
7 Thực hiện hồ sơ có mã vạch từ 01/05/2014
8 BHXH quận Tân Bình đã cập nhật thông báo qui1/2014 lên website ims và chương trình iBHXH (có ký số)
9 V/v nhân thông báo quý 1/2014
10 [đăng ký khám chữa bệnh ban đầu] quý 02/2014 (cập nhật ngày 11/4/2014)
11 Điều chỉnh lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN
12 Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
13 Tỷ giá ngoại tệ và mức lương tối thiểu vùng
14 danh sách đăng ký khám chữa bệng q1-2014
15 danh mục đăng ký khám chữa bệnh 2014
16 hướng dẫn gộp sổ BHXH
17 2609 v/v xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH
18 4043 v/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp lại sổ BHXH do người lao động làm mất
19 Hướng dẫn chứng từ giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ mắc bệnh lao
20 2208/BHXH V/v giao dịch hồ sơ điện tử iBHXH.
21 cv4034/BHXH-CĐBHXH v/v thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK
22 Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu q4/2013
23 BỔ SUNG KÝ TỰ TRÊN THẺ BHYT
24 v/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo chương trình mới.
25 V/v hoàn chỉnh hồ sơ trước khi nộp cho cơ quan BHXH
26 V/v rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần tại đơn vị tham gia BHXH.
27 đăng ký chữa bệnh ban đầu
28 công văn về cấp mất sổ
29 thông báo tháng 9
30 tài khoản xem thông báo: id: TO0000O; pass: TO0000O (KHÔNG ĐỔI MẬT KHẨU)
31 QUI TRÌNH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
32 điều chỉnh mẫu D02
33 văn bản cấp sổ
34 Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
35 văn bản gửi đơn vị
36 văn bản gửi đơn vị
37 V/v cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng hoặc mược hồ sơ của người khác đi làm.
38 Thay đổi con dấu BHXH quận Tân Bình
39 danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại
40 danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại
41 thông báo tháng 4
42 [khẩn]CV 1178/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động
43 Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH. BHTN từ ngày 01/01/2013
44 thư mời tập huấn
45 trả thẻ BHYT (Khẩn)
46 thông báo tháng 1 gửi đơn vị (cập nhật ngày 11/1/2013
47 danh mục bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
48 phụ lục hợp đồng bhyt hssv của trường
49 danh sách gia hạn thẻ đợt 2
50 danh sách gia hạn thẻ đợt 1
51 gửi các đơn vị trên địa bàn quận Tân Bình
52 Thông báo về việc thay đổi số điện thoại
53 V/v thay đổi nội dung phiếu giao nhận hồ sơ.
54 Cung cấp bìa đựng sổ BHXH mới.
55 Hướng dẫn thưc hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2012-2013 cập nhât ngày 18/9/2012
56 Thông báo kết quả đóng tháng 7/2012 và chi tiết nộp hồ sơ tháng 7.
57 2947/TB-BHXH V/v gia hạn và cấp mới thẻ BHYT
58 Mãu công văn.
59 CV 2656/BHXH-TNQLHS những lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ.
60 Hướng dẫn lập hồ sơ cấp lại sổ khi mất
61 Danh sách những đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động tính đến hết ngày 29/06/2012 (đợt cuối)
62 Danh sách những đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động tính đến hết ngày 26/06/2012
63 Danh sách những đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động tính đến hết ngày 21/06/2012
64 Danh sách những đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động tính đến hết ngày 18/06/2012 (Bổ sung)
65 Danh sách những đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động tính đến hết ngày 18/06/2012
66 tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH,BHYT
67 qui trình tiếp nhận hồ sơ áp dung từ ngày 15/6/2012
68 1806/BHXH-THU v/v đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo.
69 Bảng kê nộp hồ sơ và mẫu biểu kèm theo;
70 158/BHXHTB -V/v thủ tục bảng kê 103.
71 thông báo về việc thực hiện mức lương tối thiểu mới
72 Về việc cấp mới sổ BHXH
73 Công văn số 1283/BHXH-TNQLHS lưu ý khi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa từ ngày 01/5/2012
74 bảng kê nộp hồ sơ áp dụng từ 1/5/2012
75 cấp sổ đối với hồ sơ nộp trước ngày 9/2/2012
76 danh mục các cơ sở khám chữa bệnh tại TP.Hồ Chí Minh
77 Cấp sổ đến hết tháng 12/2011
78 ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN
79 Thư mời tâp huấn
80 danh mục các ngành nghề nặng nhọc độc hại; mã tỉnh KCB; mã bệnh viện;
81 Hướng dẫn IMS
82 cv 555/BHXH-THU v/v Hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết Định 1111/QĐ-BHXH
83 357-TB-BHXH - Việc điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH
84 4165-TB-BHXH - Thông báo về mức xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội;
85 4163-BHXH-CDBHXH - Lưu ý giải quyết trợ cấp BHXH cho người lao động;
86 1111/QĐ-BHXH - Về việc ban hành qui định quản lý thu BHXH - BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (có kèm theo các mẫu biểu)
87 01-BHXH-PTHU - Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2012;
88 Danh bạ điện thoại cố định của bhxh tân bình
89 Danh bạ điện thoại cố định của bhxh tân bình
90 danh sách gia hạn thẻ tự động đợt thẻ : 01/01/2012-30/06/2012
91 cv 3852/QĐ Về việc hủy cv 3803/QĐ-BHXH
92 3653/TB-BHXH về việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động 2011
93 3061-BHXH-PTHU Thông báo v/v tạm dừng nhận sổ BHXH để chốt sổ đến hết 12/2009
94 3039-BHXH-PTHU Hướng dẫn về mức lương tối thiểu vùng và một số quy định về đóng BHXH, BHYT
95 2497/BHXH-HCTH, thực hiện điều chỉnh nhân thân trên sổ bhxh
96 Điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng kê hồ sơ
97 Danh sách gia hạn thẻ BHYT tự động 6 tháng cuốn năm 2011
98 Thông báo về việc gia hạn thẻ BHYT
99 V/v Bổ sung hồ sơ truy đóng BHXH
100 Các loại bảng kê hồ sơ BHXH
101 Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, BHTN
102 Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình
103 BHXH quận Tân Bình thay đổi tài khoản thu
104 ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TỪ 01/09/2010
105 Thay đổi thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT
106 Thông báo về việc thu hồi tờ rời in bị lỗi
107 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN THU BHXH
108 Thông báo sử dụng bảng kê khi nộp hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN
109 Thông báo về thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT
110 Lương tối thiểu chung áp dụng từ 01/05/2010
111 Địa điểm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
112 Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH
113 Thông báo mức xử phạt vi pham về đóng BHXH, BHYT
114 Thông báo trợ cấp thất nghiệp
115 THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG, TỶ LỆ ĐÓNG ÁP DỤNG TỪ 01/01/2010
116 Hướng dẫn thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài
117 Thông báo về việc cấp lại thẻ BHYT
118 HD Qui Trình cấp thẻ trẻ em dưới 6 tuổi
119 Thông báo, đề nghị các đơn vị bổ sung đối tượng tham gia BHYT
120 Lưu ý khi giải quyết chế độ BHXH
121 Tính lãi BH Thất nghiệp
122 CUNG CẤP "MẪU BHXHTB", KHẨN
123 VĂN BẢN THU MỚI
124 VĂN BẢN MỚI (BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP)
125 ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TẠI NGOẠI TỈNH
126 CHI 2% ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ
127 Hướng Dẫn Cách Tính Lãi Chậm Nộp
128 Thông báo cán bộ quản lý các đơn vị tham gia BHXH
129 VĂN BẢN THU, CHÍNH SÁCH
130 Thực hiện quy định về tiền lương mới
131 MỜI NHẬN TÀI LIỆU
132 Biểu mẫu - Danh mục bệnh viện
133 Những câu hỏi thường gặp về IMS
134 Hướng dẫn hồ sơ chi trả trực tiếp BHYT
135 Thông báo SỐ TÀI KHOẢN của BHXH Tân Bình
136 Qui định chung khi quản lý công việc
137 Triển khai CT giao dịch trực tuyến IMS
138 Qui định chung khi quản lý công việc, trao đổi thông tin
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Tr?c tuy?n : 996
  • Trong ngày: 9,516
  • Tháng này: 204,083
  • T?t c? : 2,685,061